Family book of Anna Sophie of Saxe-Gotha-Altenburg

Spouses